Preparation and properties of cellulose/xylan nanocomposites
Kapitel i bok, 2006

Författare

Sofia Dammström

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

Paul Gatenholm

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

Characterization of the cell wall

52-63

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06