Mechanism of dielectric-barrier discharge initiated wet strength development
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

L.C Vander Wielen

Max Östenson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

Paul Gatenholm

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

A. J. Ragauskas

Journal of Applied Polymer Science

Vol. 98 2219-2225

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07