Metod för utvärdering av miljöåtgärder realiserbara genom styrmedel
Kapitel i bok, 2006

Författare

Ulf Sonesson

Anne-Marie Tillman

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Styrmedelsanalys med livscykel- och innovationssystemperspektiv. Metod och fallstudier. Naturvårdsverkets rapport nr 2295, Stockholm

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13