LCA of building frame structures. Environmental impact over the life cycle of concrete and steel frames
Rapport, 1996

Författare

Åsa Jönsson

Institutionen för teknisk miljöplanering

Thomas Björklund

Institutionen för teknisk miljöplanering

Anne-Marie Tillman

Institutionen för teknisk miljöplanering

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06