Life-cycle assessment of flooring materials. A comparison of linoleum, vinyl flooring and solid-pine flooring
Rapport, 1995

Författare

Åsa Jönsson

Institutionen för teknisk miljöplanering

Anne-Marie Tillman

Institutionen för teknisk miljöplanering

Torbjörn Svensson

Institutionen för teknisk miljöplanering

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07