On PVT and Rheological Measurements of Polymer Melts
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

PVT

polymer

viscosity

pressure

temperature

rheology

Författare

T Sedlacek

R Cermak

B Hausnerova

M Zatloukal

Antal Boldizar

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

P Saha

International Polymer Processing

Vol. 20 3 286-295

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06