Myth and charisma as symbolic capital: The case of architecture work, in Kostera, M., ed.,
Kapitel i bok, 2008

Författare

Alexander Styhre

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

M Sundgren

Organizational Olympians: Heroes and Heroines of Organizational Myths Basingstoke

155-164

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06