Simulation of pulsed neutron activation for determination of water flow in pipes
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Håkan Mattsson

Chalmers, Institutionen för reaktorfysik

Farshid Owrang

Chalmers, Institutionen för reaktorfysik

Anders Nordlund

Chalmers, Institutionen för reaktorfysik

Kerntechnik

Vol. 67 78-

Ämneskategorier

Fysik