Investigation of oxidation of a mineral and a synthetic engine oil
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Farshid Owrang

Chalmers, Institutionen för reaktorfysik

Håkan Mattsson

Chalmers, Institutionen för reaktorfysik

Jim Olsson

J Pedersen

Thermochimica Acta

Vol. 413 1-2 241-248

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06