Common concepts for Common Action: Sense Making or Senseless Making in Organizations?
Paper i proceeding, 2003

Författare

Christina Mauléon

Chalmers, Institutionen för industriell kvalitetsutveckling

Bo Bergman

Chalmers, Institutionen för industriell kvalitetsutveckling

Sverker Alänge

Chalmers, Institutionen för industriell kvalitetsutveckling

Proceedings from the EGOS Colloqium (European Group for Organization Studies), July 3-5, Copenhagen.

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07