Developments in Pulsed Neutron Activation for Determination of Water Flow in Pipes
Licentiatavhandling, 2003


Författare

Håkan Mattsson

Chalmers, Institutionen för reaktorfysik

Ämneskategorier

Fysik

CTH-RF -Chalmers University of Technology, Department of Reactor Physics: 171

Mer information

Skapat

2017-10-06