Applications of probabilistic risk/reliability analysis based on limit state approach in various areas of building physics.
Övrigt konferensbidrag, 2009

reliability

risk

building physics

Författare

Krystyna Pietrzyk

Chalmers, Arkitektur

Paper for IEA start up meeting, Annex: “Risk assessment of building physics performance with a special focus on retrofitting of existing buildings (RAP-RETRO)”

4-

Tillförlitlighetsanalys för förebyggande av mögeltillväxt

Formas (2007-01101), 2008-01-01 -- 2011-12-31.

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2022-08-24