På spaning efter teknisk bildning
Samlingsverk (redaktörskap), 2009

Redaktör

Åke Ingerman

Göteborgs universitet

Karin Wagner

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Ann-Sofie Axelsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

ISBN

978-91-47-09349-6

Mer information

Skapat

2017-10-08