Hjärnkontoret
Kapitel i bok, 2009

Författare

Karin Wagner

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Vaike Fors

Göteborgs universitet

Maria Svensson

Göteborgs universitet

Åke Ingerman

Göteborgs universitet

På spaning efter teknisk bildning. (Red) Åke Ingerman, Karin Wagner, Ann-Sofie Axelsson. Liber: Stockholm, 2009

150-168
978-91-47-09349-6 (ISBN)

Ämneskategorier

Pedagogik

Övrig annan samhällsvetenskap

ISBN

978-91-47-09349-6

Mer information

Skapat

2017-10-06