Relation between the Dublin Descriptors and Program Goal Statements based on the CDIO Syllabus
Rapport, 2006

CDIO syllabus Dublin descriptors

Författare

Johan Malmqvist

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-08