Growth and Fabrication of 1.3-1.55 µm GaInNAs(Sb)/GaAs Quantum Well Lasers
Doktorsavhandling, 2009

Room A423 (kollektorn) at MC2, Kemivägen9
Opponent: Prof. Masahiko Kondow

Författare

Huan Zhao Ternehäll

Chalmers, Teknisk fysik, Fysikalisk elektronik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

ISBN

9789173852609

Technical report MC2 - Department of Microtechnology and Nanoscience, Chalmers University of Technology: 142

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 2941

Room A423 (kollektorn) at MC2, Kemivägen9

Opponent: Prof. Masahiko Kondow

Mer information

Skapat

2017-10-08