PRE - Att skapa ett företagsspecifikt arbetssätt för att hantera kundkrav.
Bok, 1996

kravhantering

kundkrav

kundcentrerad produktutveckling

produktutvecklingsprocess

Författare

Matti A. Kaulio

Institutionen för konsumentteknik

MariAnne Karlsson

Institutionen för konsumentteknik

Peter Rydebrink

Marie Klemets

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Övrig annan teknik

ISBN

91-972795-5-2

Mer information

Skapat

2017-10-08