PRE - Kundförståelse i produktutvecklingen.
Bok, 1999

Att förstå vad kunderna vill ha blir viktigare för var dag och är en förutsättning för framgångsrik produktutveckling. Lika viktigt är det att kunna kommunicera kundernas krav och önskemål internt i organistionen för att alla som påverkar produktutformningen ska ha en gemensam förståelse av kundernas behov. Denna bok är en praktisk handledning för företag som vill förbättra sin förmåga att hantera kundkrav i samband med produktutveckling. Boken utgår från att företag har olika mognad och förutsättningar att arbeta med kundkrav. För att lyckas med hanteringen vid framtagningen av nya produkter bör man fokusera på följande tre områden: (1) Processen för att hantera kundkrav. En tydlig process ger struktur och systematik åt det som ofta betraktas som abstrakta, och därmed svåra frågor. (2) Bemanning av projekt. En genomtänkt bemanning innebär att de personer som ska fatta de avgörande besluten om produkten är de som arbetar i projektet. Olika kompetenser, erfarenheter, funktionstillhörigheter etc bör utnyttjas i samarbetet i projektet. (3) Metoder för att hantera kundkrav. Metoder ger på samma sätt som processen struktur kring ett gemensamt arbetssätt och fungerar även som kvalitetssäkring av kundinformation.

kundcentrerad produktutveckling

produktutvecklingsprocess

kravhantering

kundkrav

Författare

Matti A. Kaulio

Institutionen för konsumentteknik

MariAnne Karlsson

Institutionen för konsumentteknik

Helena Grubb

Clas Mellby

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Övrig annan teknik

ISBN

9189158210

Mer information

Skapat

2017-10-08