Konsumenter och IT-medierade tjänster - Exemplet kollektivtrafikinformation på Internet
Kapitel i bok, 1999

kollektivtrafik

resenärsinformation

kollektivtrafikinformation

Författare

MariAnne Karlsson

Institutionen för konsumentteknik

Den flerdimensionella konsumenten – en antologi om svenska konsumenter. (Eds. Ekström K. M. & Forsberg H .)

169-199
9170293902 (ISBN)

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

ISBN

9170293902

Mer information

Skapat

2017-10-07