In-situ concrete building - Innovations in Formwork
Paper i proceeding, 2001

Författare

Ingemar Lövgren

Chalmers, Institutionen för konstruktionsteknik

Kent Gylltoft

Chalmers, Institutionen för konstruktionsteknik

the 1st International Conference on Innovation in Architecture, Engineering and Construction / Anumba, C.J. , et al.

Vol. 1 93-104
1-897911-23-8 (ISBN)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

1-897911-23-8

Mer information

Skapat

2017-10-07