On the introduction of new technology in everyday life: The case of home shopping.
Kapitel, populärvetenskapligt, 1999

telematics

everyday life

technology adoption

Författare

MariAnne Karlsson

Institutionen för konsumentteknik

Users in Action. Stories of users and telematics in everyday life. (Eds. Karlsson M.A. & Östlund, B.)

137-160

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

ISBN

91-88371-21-2

Mer information

Skapat

2017-10-07