On the introduction of new technology in everyday life: The case of home shopping.
Kapitel i bok, 1999

telematics

everyday life

technology adoption

Författare

MariAnne Karlsson

Institutionen för konsumentteknik

Users in Action. Stories of users and telematics in everyday life. (Eds. Karlsson M.A. & Östlund, B.)

137-160
91-88371-21-2 (ISBN)

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

ISBN

91-88371-21-2

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-12