Package handling. Ergonomic aspects on the distribution of frozen groceries from producer to consumer. A pilot study
Paper i proceeding, 1997

ergonomics

work environment

package handling

Författare

MariAnne Karlsson

Institutionen för konsumentteknik

Li A B E Wikström

Institutionen för konsumentteknik

Proceedings from the 13th Triennal Congress of the International Ergonomics Association; From Experience to Innovation

Vol. 3 543-545

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-08