Position papers and reference materials for the ENGAGE workshops.
Rapport, 2004

design and emotion

method

affective design

Författare

MariAnne Karlsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Människa - teknik

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-08