Adoption Issues: Implications for PAM-AID
Rapport, 1999

elderly users

adoption of technology

Författare

MariAnne Karlsson

Institutionen för konsumentteknik

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-07