Resan till Rennes - en betraktelse kring villkoren för informatik i vardagslivet
Artikel i övriga tidskrifter, 1995

vardagsliv

informatik

teknikadoption

Författare

MariAnne Karlsson

Institutionen för konsumentteknik

Framtider

3 34-36

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07