NMR for studying structure and dynamics in colloidal systems
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Magnus Nydén

SuMo Biomaterials

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Krister Holmberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Current Opinion in Colloid and Interface Science

1359-0294 (ISSN)

Vol. 14 169-170

Ämneskategorier

Kemiteknik

Annan kemi

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-08