NMR for studying structure and dynamics in colloidal systems
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Magnus Nydén

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

SuMo Biomaterials

Krister Holmberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Current Opinion in Colloid and Interface Science

1359-0294 (ISSN)

Vol. 14 3 169-170

Ämneskategorier

Kemiteknik

Annan kemi

Kemi

DOI

10.1016/j.cocis.2009.02.002

Mer information

Senast uppdaterat

2020-08-18