Vin, växthus och vänskap. Rapport 1 från projektet Den mångsidiga matkonsumenten.Värderingar och beteenden hos konsumenter 55+
Rapport, 2005

konsumentteknik

livsmedelskonsumtion

måltid

mat

äldre konsumenter

Författare

Helene Brembeck

MariAnne Karlsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design

Eva Ossiansson

Helena Shanahan

Lena Jonsson

Kerstin Bergström

Ämneskategorier

Genusstudier

Livsmedelsvetenskap

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06