Fiberbetong - beräkningsmetod för bärande konstruktioner
Artikel i övriga tidskrifter, 2004

Författare

Ingemar Lövgren

Chalmers, Institutionen för konstruktionsteknik, Betongbyggnad

ByggTeknik

Vol. 96 7 32-40

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07