Hela resan. Utvärdering av ett resenärsinformationssystem
Rapport, 2002

kollektivtrafik

resenärsinformation

informationssystem

Författare

MariAnne Karlsson

Institutionen för konsumentteknik

Ämneskategorier

Övrig annan teknik