Bytespunkten – Om resenärer, orientering och information
Rapport, 2001

resenärsinformation

kollektivtrafik

informationssystem

Författare

MariAnne Karlsson

Institutionen för konsumentteknik

Ämneskategorier

Övrig annan teknik