Effektivitet, modalitet och resenärsinformation
Rapport, 2000

informationssystem

kollektivtrafik

resenärsinformation

Författare

MariAnne Karlsson

Institutionen för konsumentteknik

Ämneskategorier

Övrig annan teknik