Users on Public Transport and New Information Technology. Part 1. Intermediate report No. 4 to the QUARTET Plus project.
Rapport, 1997

resenärsinformation

informationssystem

kollektivtrafik

realtidssystem

Författare

MariAnne Karlsson

Institutionen för konsumentteknik

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-08