A field evaluation of real-time information at tram and bus stops. Part 2. Intermediate report No 4 to the Quartet Plus project
Rapport, 1997

resenärsinformation

informationssystem

kollektivtrafik

realtidssystem

Författare

Vaso Sekara

Institutionen för konsumentteknik

MariAnne Karlsson

Institutionen för konsumentteknik

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-08