Trollreda Hjälpreda. En empirisk utvärdering av ett användargränssnitt.
Rapport, 2000

Internettjänst

användargränssnitt

funktionshinder

användarvänlighet

Författare

MariAnne Karlsson

Institutionen för konsumentteknik

Ämneskategorier

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Mer information

Skapat

2017-10-08