Forskning och utveckling för framtida stombyggnads-teknik
Artikel i övriga tidskrifter, 2003

Författare

Ingemar Lövgren

Chalmers, Institutionen för konstruktionsteknik

Mathias Johansson

Chalmers, Institutionen för konstruktionsteknik

Bygg Teknik

2 12-

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08