”Jag tror att de hört vad vi har sagt”. Utvärdering av förslag till en ny spårvagn
Rapport, 1999

spårvagn

resenärskrav

kollektivtrafik

Författare

Pontus Wallgren

Institutionen för konsumentteknik

MariAnne Karlsson

Institutionen för konsumentteknik

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-07