Kollektivtrafikinformation via mobiltelefon. Utvärdering av ett fältförsök
Rapport, 1999

informationssystem

resenärsinformation

realtidssystem

kollektivtrafik

Författare

MariAnne Karlsson

Institutionen för konsumentteknik

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-08