Kollektivtrafikinformation via talsvarsdator. Utvärdering av en interaktionsdialog
Rapport, 1999

realtidssystem

informationssystem

resenärsinformation

kollektivtrafik

mobiltelefontjänst

Författare

MariAnne Karlsson

Institutionen för konsumentteknik

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-08