Att identifiera och värdera produktkvalitet ur kundperspektiv – Del I. En litteraturstudie om metoder i kundorienterad produktutveckling
Rapport, 1998

kundcentrerad produktutveckling

kundkravshantering

Författare

MariAnne Karlsson

Institutionen för konsumentteknik

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-08