Provning av spännarmerade plattbärlag - Provningsuppdrag för AB Färdig Betong
Rapport, 2002

Förspända plattbärlag med en tjocklek av 50 mm har provats i fullskaleförsök. Försöken genomfördes på både pågjutna plattor och plattor utan pågjutning, det senare för att simulera gjutskedet då elementet fungerar som form. Elementen belastades med hjälp av en domkraft som via fördelningsbalkar fördelade belastningen till två linjelaster, i försöken registrerades elementens deformation, nedböjning, samt den pålagda belastningen. Laboratorieförsöken genomfördes vid institutionen för konstruktionsteknik, Chalmers tekniska högskola. Provningens syfte var: att mäta de deformationer som kan förväntas uppstå under gjutskedet och elementets bärförmåga under detta skede; samt att undersöka hur plattbärlaget fungerar i den färdiga konstruktionen, bärförmåga och styvhet.

uppdragsprovning.

Förspända plattbärlag

styvhet

bärförmåga

pågjutning

deformation

Författare

Ingemar Lövgren

Chalmers, Institutionen för konstruktionsteknik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Rapport - Institutionen för konstruktionsteknik, Chalmers tekniska högskola

Mer information

Skapat

2017-10-07