Towards a Methodology for the Assessment of Information Requirements in a Proactive Assembly Work Setting
Paper i proceeding, 2008

Författare

Jessica Bruch

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling

Johan Karltun

Christer Johansson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling

Johan Stahre

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling

Proceedings of the second Swedish Production Symposium

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-08