Deformationsmätning vid pågjutning av plattbärlag - Provningsuppdrag för AB Färdig Betong
Rapport, 2002

På uppdrag av AB Färdig Betong har Chalmers tekniska högskola, institutionen för Konstruktionsteknik, utfört deformationsmätning vid pågjutning av plattbärlag. Provningens syfte var att mäta de deformationer som kan förväntas uppstå under gjutskedet för fribärande plattbärlag. Detta för att säkerställa att plattorna uppfyller de krav som ställts på maximal nedböjning. Nedböjningen för plattbärlaget varierade över dess bredd, med störst värde vid fri kant och minst värde i plattans mitt. Den initiella nedböjningen som uppmättes när pågjutningen var avslutad, ungefär 30 minuter efter det att mätningen påbörjats, var: 11 mm vid den fria kanten och 6 mm i plattans mitt. Nedböjningarna ökade, på grund av krypning, ganska kraftigt de först timmarna för att sedan stabiliseras. Uppmätt nedböjning efter två dygn var: 17 mm i punkt vid den fria kanten och 10 mm i plattans mitt. Mätningar genomfördes även med domkraftsbelastning för att kunna bedöma nedböjningen vid större belastning och för att kunna studera plattbärlagets mekaniska verkningssätt upp till brott. Maximal uppmätt belastning i försöket var 85 kN, som uppnåddes strax innan överkantsstängerna knäckte, vid en nedböjning av ungefär 45 mm. Detta motsvarar en momentkapacitet av ungefär 59 kNm.

Plattbärlag

fribärande

pågjutning

deformation

uppdragsprovning

Författare

Ingemar Lövgren

Chalmers, Institutionen för konstruktionsteknik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Rapport - Institutionen för konstruktionsteknik, Chalmers tekniska högskola: 02:9

Mer information

Skapat

2017-10-07