Design and realization of a linearly polarized Eleven feed for 1-10 GHz
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Jian Yang

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

Chen Xiaoming

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

Niklas Wadefalk

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Per-Simon Kildal

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters

1536-1225 (ISSN)

Vol. 8 64-68

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07