The index of cone mellin operator
Preprint, 1996

Författare

Grigori Rozenblioum

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Matematisk analys

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-06