First passage percolation and a model for competing spatial growth
Preprint, 1996

Författare

Olle Häggström

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Robin Pemantle

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-07