Osmotic mass transfer through a cylindric semipermeable membrane
Preprint, 1999

Författare

Larisa Beilina

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-08