The random geometry of equilibrium phases
Preprint, 1999

Författare

Hans-Otto Georgii

Olle Häggström

Institutionen för matematik, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Christian Maes

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University