The Ising model on diluted graphs and strong amenability
Preprint, 1999

Författare

Olle Häggström

Institutionen för matematik, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Roberto H. Schonmann

Jeffrey Steif

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-08