Markov random fields and percolation on general graphs
Preprint, 1999

Författare

Olle Häggström

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik, Matematisk statistik

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-06