Motion planning for industrial robots
Licentiatavhandling, 1999

Författare

Robert Bohlin

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 1999:58

Mer information

Skapat

2017-10-08